Đọc được một bài viết vui về Project Manager (PM) nên share lại. Đọc thấy tếu tếu và vui vui!

 • Q: Có thể làm một dự án: Nhanh, ít resource và chất lượng tốt không?
 • A: Chỉ có thể đáp ứng được 2 trong 3 điều kiện trên thôi

 • Q: PM (Project Manager) thể làm được những công việc gì?
 • A: PM có thể hoàn thành tất cả các công việc, trừ công việc được giao
 • Q: Tầm quan trong của việc làm kế hoạch
 • A: Nếu không làm kế hoạch PM sẽ không bao giờ biết dự án fail lúc nào, nếu làm kế hoạch tốt PM sẽ biết lúc nào dự án fail
 • Q: Một kế hoạch tốt là kế hoạch thế nào?
 • A: Nếu kế hoạch tốt PM sẽ tìm được issue sớm và phải lo lâu hơn về việc đó

project manager vui

 • Q: Nếu một task PM không biết làm thế bào thì sao?
 • A: Nếu không biết thực hiện 1 task như thế nào thì cứ thực hiện nó, sẽ có người ít kinh nghiệm hơn chỉ cho bạn biết phải làm thế nào
 • Q: Khi dự án sắp đứng bên bờ vực thì làm thế nào?
 • A: Thúc đẩy nó
 • Q: Effort là gì?
 • A: Là công sức bạn bỏ ra để hoàn thành dự án không kể overtime
 • Q: Defect là gì?
 • A: Là lỗi xảy ra nhưng không biết của ai
 • Q: Test là gì?
 • A: Làm việc làm của một con khỉ khi nó lạc vào một văn phòng
 • Q: Quantitative project management là gì?
 • A: Là để lường trước thời gian dự án vượt quá deadline và số tiền vượt quá budget
 • Q: CMM là gì?
 • A: Là công cụ PR tốt nhất mà các giám đốc công ty phần mềm nghĩ ra
 • Q: Post mortem là gì?
 • A: Là cuộc họp lúc kết thúc dự án, thường thì người ta mong là nó diễn ra trước đó rất lâu

project-manager-fun

 • Q: Priventive action là gì?
 • A: Là những hành động để những việc xấu không xảy ra trong dự án nhưng đôi khi để nó xảy ra còn hơn
 • Q: NC là gì?
 • A: Là thứ duy nhất để QA có thể dọa được PM
 • Q: Risk là gì?
 • A: Là rủi ro xảy ra trong dự án và chẳng ai biết nó đến lúc nào
 • Q: Deliverable là gì?
 • A: Là những thứ PM không muốn chuyển cho khách hàng nhất
 • Q: Leakage là gì?
 • A: Là lỗi khách hàng tìm ra và đổ cho chúng ta
 • Q: Product size là gì?
 • A: Là cỡ của dự án, nó thường to gấp đôi cái PM tưởng tượng
 • Q: Change request là gì?
 • A: Là những thay đổi của dự án mà PM cho là của khách hàng
 • Q: Project duration là gì?
 • A: Là thời gian hoàn thành dự án, nó tỷ lệ nghịch với độ lạc quan của PM
 • Q: Milestone là gì?
 • A: Là những mốc để nhìn lại những gì đã qua của một dự án và PM thường mong là giá như mình đang ở đó lúc dự án đã kết thúc
 • Q: Project plan là gì?
 • A: Là bản kế hoạch dự án, cái này là thứ vô ích nhất trong dự án vì không có gì trong đó được thực hiện đúng
 • Q: Issue là gì?
 • A: Là sự cố xảy ra trong dự án, nó chỉ xảy ra lúc dự án gay go nhất
 • Q: Initiation Stage là gì?
 • A: Là tên một giai đoạn của dự án mà trong giai đoạn ấy dự án sắp kết thúc việc coding
 • Q: Design review là gì?
 • A: Là việc đưa bản design của phần mềm cho người chẳng hiểu gì về dự án đó xem xét
 • Q: Architectural Design là gì?
 • A: Là một việc khi post mortem người ta hay mang ra để đổ lỗi cho việc dự án bị fail
 • Q: Code Review là gì?
 • A: Là công việc mà máy nó làm tốt hơn người
 • Q: Customer satisfaction survey là gì?
 • A: Là một bản mà các bạn PM thường nhờ các bạn Sale đưa hộ cho khách hàng
 • Q: Customer complaint là gì?
 • A: Là thứ hay bị cố tình bỏ quên nhất trong một dự án
 • Q: Overtime là gì?
 • A: Lúc làm kế hoạch overtime là một khái niệm chỉ trong đầu quản trị dự án có trí tưởng tượng phong phú nhất

Leave A Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.