1. Khi Linus Torvalds lần đầu tiên sáng tạo ra Linux Kernel vào 5-10-1991 thì khi đó nhân của Linux chỉ có vẻn vẹn 65K (hiện tôi vẫn còn lưu phiên bản 1.0 và thi thoảng rảnh vẫn mang ra xem mã nguồn này để hiểu thêm kiến trúc của nó).

2. Phiên bản nhân của Linux 3.18 (2015) đã có 19 triệu dòng lệnh (18,997,848 lines). Khi biên dịch kernel có kích thước hơn 2M, mỗi tuần có đến 1300 cập nhật (updates) được phê chuẩn để đưa vào nhân. Ở đây chỉ nói riêng về nhân (kernel), còn các lệnh ngoại trú, hay các thư viện và các ứng dụng không tính đến ở đây. Hiện có 4,169 lập trình viên đang ngày đêm ngồi code cho nhân linux [4].
libertux-linux-funny-computer-full-hd-wallpaper-1080p
3. Bộ quốc phòng Mỹ sử dụng Linux rất tích cực, các tầu ngầm nguyên tử của Mỹ đang sử dụng Redhat Linux để vận hành hệ thống.
4. Các hệ thống lớn và các ứng dụng đám mây (cloud) như google, facebook, amazon đều sử dụng Linux.
5. Linux được sử dụng trong các tầu hỏa tốc dạng ống của Nhật bản, trong các hệ thống thông tin giải trí trong nhiều dòng xe Toyota và cả ở nhiều hãng khác.
6. Ngày nay phần mã nguồn của tác giả Linus Torvalds chỉ còn có 2% trong toàn bộ mã nguồn của nhân Linux.
7. Đa phần trong số 500 siêu máy tính nhanh nhất thế giới đều sử dụng nền tảng Linux và trong địa hạt này Linux cũng là số 1.
8. Trong tất cả các điện thoại chạy hệ điều hành Android đều có nhân của Linux. Điện thoại Android tính đến năm 2015 chiếm 81% thị phần [2], và theo báo cáo của Google hiện đã có 1.4 tỷ thiết bị chạy Android [3].
9. Linux cũng có vài trò không nhỏ trong lĩnh vực điện ảnh, Titanic và phim 3D đầu tiên là Avatar cũng được dựng trên hệ điều hành Linux.
Tham khảo:

Nguồn: https://www.facebook.com/notes/%C4%91%E1%BA%B7ng-minh-tu%E1%BA%A5n-vietkey/%C4%91%C3%B4i-%C4%91i%E1%BB%81u-th%C3%BA-v%E1%BB%8B-v%E1%BB%81-linux/10154357507717145

5/5 - (1 bình chọn)

Leave A Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.