Posts tagged "mod security"

Bảo mật web server Apache với ModSecurity – Phần 3

Tại phần 1 và phần 2, tôi đã giới thiệu cho các bạn các kiến thức cơ bản về HTTP cùng với các kiến thức chuyên sâu về ModSecurity. Bài Viết phần 3 này sẽ hứng thú hơn là chúng ta sẽ giả lập tấn công và phòng thủ với mộ số phương pháp tấn công Web Application thường gặp.

Continue reading

Bảo mật web server Apache với ModSecurity – Phần 1

Giới thiệu,

Bài viết này là kết quả thực tập của tôi tại Trung tâm ứng cứu mạng khẩn cấp VNCERT lúc còn sinh viên năm 2011. Tôi đã đăng lên diễn đàn HVA Online và được nhiều người đón nhận với tín hiệu rất tốt. Và bài viết đã được đưa vào phòng đọc. Xem tại http://www.hvaonline.net/hvaonline/posts/list/38687.hva hoặc   http://hvaonline.net/hvaonline/readingRoom/item/237029.hva

Continue reading