Posts in "Quản trị"

12 Chỉ số đo lường cốt yếu của doanh nghiệp

Một trong những lý do quan trọng của sự thất bại của một doanh nghiệp khởi nghiệp chính là KHÔNG kiểm soát được các chỉ số đo lường căn bản trọng yếu khiến họ không có cơ hội giành được niềm tin và nhận được đầu tư của các Angel Investor hay VCs, mặc dù có một slides rất đẹp với tương lai đầy bóng bẩy và sáng lạn khi pitching hùng hồn truóc nhà đầu tư. Continue reading

MIS là gì?

1. MIS là gì ?

MIS là viết tắt của Management Information System – là hệ thống thông tin quản lý quá trình hoạt động kinh doanh theo một khóa duy nhất trên hệ thống là mã vụ việc. Các thông tin được sản sinh ra từ khi có cơ hội kinh doanh đến khi bảo hành, đóng dự án, phục vụ cho tất cả đối tượng từ nhân viên, cấp quản lý đến cấp lãnh đạo. Ngoài ra MIS còn có khả năng trao đổi thông tin với các ứng dụng ngoài như Kế toán, Mua hàng, Kho, CRM… thông qua lớp Datamining. Nói cách khác, MIS là hệ thống bao gồm con người, thiết bị, các dữ liệu, thông tin và các thủ tục quản lý/tổ chức nhằm cung cấp những thông tin cần thiết, kịp thời, chính xác cho các nhà quản lý ra quyết định. Continue reading

So sánh Incident và Problem – ITIL Concepts

Incident là gì?

ITIL định nghĩa Incident là một sự gián đoạn không có trong kế hoạch (unplanned) của dịch vụ, hoặc sự thất bại của một thành phần nào đó trong dịch vụ mà chưa ảnh hưởng đến dịch vụ.

Ví dụ: Server bị crash bởi một lý do nào đó. Nếu server này chỉ chạy ở văn phòng và nó không ảnh hưởng gì đến sản phẩm dịch vụ và kinh doanh của công ty thì nó không được gọi là Incident. Ngược lại nếu ảnh hưởng đến kinh doanh thì đó là một Incident. Continue reading