Posts in "Làm người"

Hạnh phúc của một người bố

Ở phận “làm con” đến 27 tuổi, tôi vẫn cứ nghĩ làm bố đơn thuần là một người chở che, bao bọc và nuôi dưỡng con mình. Thậm chí khi kết hôn và lúc vợ mang thai con nhỏ, tôi cũng không cảm nhận gì được nhiều. Tôi chỉ nghĩ trong bụng là “bản copy của mình sắp ra đời” thôi! Nhưng thực chất không như vậy. Continue reading