Posts in "Làm người"

Ủa, tôi 30 tuổi rồi sao?

Lý do tôi ra đời

Chuyện là nhà mình ngày xưa rất thích con gái. Ông bà già đẻ đến đứa thứ hai vẫn ra “giống đực”, vậy nên quyết tâm mần đứa nữa. Méo thế nào đứa thứ ba vẫn là thằng đực rựa, sau đó đặt tên Việt. Không những thế còn để tóc dài cho nó, cho nó thi bé khỏe bé đẹp. May mắn sao không vì hoàn cảnh mà tâm lý thay đổi. Nay vẫn men lỳ, để tóc đinh và khá điển trai :)).

Ông bà có nói “trời sinh voi sinh cỏ” nên ngày xưa mạnh ai nấy đẻ. Nhưng quan trọng nhất là “cỏ” gì và số lượng bao nhiêu thì ông bà quên nói. Dẫn đến đứa thì hít “cỏ” cả đời không hết. Đứa thì mần hoài không ra. Giờ  mình đẻ đứa con trai mới thấm rằng đẻ thì dễ, nuôi mới khó. Continue reading

Hạnh phúc của một người bố

Ở phận “làm con” đến 27 tuổi, tôi vẫn cứ nghĩ làm bố đơn thuần là một người chở che, bao bọc và nuôi dưỡng con mình. Thậm chí khi kết hôn và lúc vợ mang thai con nhỏ, tôi cũng không cảm nhận gì được nhiều. Tôi chỉ nghĩ trong bụng là “bản copy của mình sắp ra đời” thôi! Nhưng thực chất không như vậy. Continue reading