Tình cờ tôi xem được một video từ Youtube của Ông Giản Tư Trung, hãy nghe ông nói về việc Thấu hiểu bản thân để quản trị cuộc đời, nghe xong chắc chắn bạn sẽ định hình lại cuộc đời mình cũng như xem lại 5 sự lựa chọn quan trọng nhất của cuộc đời!

4/5 - (1 bình chọn)

Leave A Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.