Posts in "Làm việc"

Bảo mật web server Apache với ModSecurity – Phần 1

Giới thiệu,

Bài viết này là kết quả thực tập của tôi tại Trung tâm ứng cứu mạng khẩn cấp VNCERT lúc còn sinh viên năm 2011. Tôi đã đăng lên diễn đàn HVA Online và được nhiều người đón nhận với tín hiệu rất tốt. Và bài viết đã được đưa vào phòng đọc. Xem tại http://www.hvaonline.net/hvaonline/posts/list/38687.hva hoặc   http://hvaonline.net/hvaonline/readingRoom/item/237029.hva

Continue reading