Posts tagged "code"

Vì sao tôi code?

Tổng thống Obama đã từng khuyên rằng nên cho con của bạn học 4 thứ sau: Một ngôn ngữ ngoài tiếng mẹ đẻ, một môn thể thao, một môn nghệ thuật nào đó và một ngôn ngữ lập trình. Suy nghĩ kỹ chúng ta sẽ thấy rằng mỗi môn học sẽ giúp trẻ phát triển tư duy và các khả năng nhất định cho cuộc sống, tạo tiền đề để chúng trở thành những con người có ích sau này, trong đó có một thứ rất hay đó là Lập Trình (code). Continue reading